Responsabilitat social corporativa

JSQ_Far_illot

Assessorament, desenvolupament i gestió d’iniciatives, polítiques d’empresa i plans d’acció i de comunicació encaminats a la millora de les condicions laborals dels empleats, de les comunitats en les que l’empresa opera i de la societat en el seu conjunt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *