Estudis i publicacions

Serveis_Estudis

Els ràpids canvis que afecten la societat actual, ens obliguen a l’estudi i la investigació contínua per tal d’adquirir coneixements que ens permetin adaptar-nos a noves formes de vida. Per això, posam a l’abast de les institucions públiques i privades, i de la societat en general, el gabinet d’estudis de NAT Projectes per a la coordinació, direcció i elaboració d’estudis tècnics i publicacions tals com: estudis ambientals i culturals, catàlegs d’art i patrimoni, llibres institucionals, guies de passeig, etc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *