Captació de recursos

Serveis_Equipament5

NAT Projectes té com a principal finalitat la gestió de projectes culturals, de patrimoni i de medi ambient. Per a aconseguir els recursos necessaris desenvolupa diferents línies de treball:

  • el mecenatge provinent de particulars i d’entitats privades
  • el micromecenatge (crowdfunding)
  • la responsabilitat social empresarial
  • la captació de fons europeus
  • l’autofinanciació

Els serveis de consultoria i de captació de fons s’ofereixen tant a administracions públiques com a empreses, entitats sense ànim de lucre, professionals i particulars.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *