Educació

Palma, ciutat biodiversa

Descripció

Als pobles i les ciutats hi trobem gran quantitat d’espècies d’animals i plantes: als jardins, al carrer, a les places i, fins i tot, a les nostres cases. Entre els animals que més fàcilment podem reconèixer al nostre voltant, destaquen els ocells, molts dels quals són migratoris com les orenelles, la falzia i el cabot, i d’altres sedentaris com el colom, la gavina, el gorrió, la mèrlera i el xoriguer. No podem oblidar els rèptils com el dragó comú, els mamífers (les rates pinyades, el ratolí…) o els insectes. La fauna i la vegetació present a les ciutats i, especialment la que es troba als espais verds, és una bona oportunitat de contacte dels ciutadans amb els cicles naturals i aporten uns beneficis ambientals i socials bàsics per a la millora de la qualitat de vida i el benestar a les ciutats. De la presència urbana de la natura també es deriven altres beneficis com són la reducció de l’illa de calor, la fixació de contaminants i de diòxid de carboni, resiliència… Cal, per tant, conèixer, respectar i incrementar la quantitat i la qualitat dels espais verds en els que prospera la fauna urbana. Com més riques i diverses siguin la fauna i la flora urbanes, més habitable serà la nostra ciutat.Aquesta activitat pretén explicar l’entorn urbà com un ecosistema, conèixer el patrimoni natural proper i el seus valors associats ifomentar hàbits de respecte i conservació de l’entorn natural.

 

Nivells educatius


1r i 2n Cicle de Primària, Educació Secundària, Cicles Formatius, Educació d’Adults.

 

Horari i durada

L’horari és a convenir amb el centre. L’activitat té una durada d’entre 50 i 60 minuts. Es poden fer diferents sessions per diferents grups en un sol matí a un mateix centre.

 

Lloc d’encontre

L’activitat es realitza al centre escolar (a l’aula o a un altre espai del centre). Cal disposar de projector i pantalla.

 

Preu de l’activitat


Activitat guiada i gratuïta (www.palmaeduca.cat)

 

Observacions / Condicions.

Màxim 30 alumnes per torn.

L’activitat es durà a terme a l’aula del centre escolar i s’acompanyarà de recursos audiovisuals per apropar els alumnes al marc teòric del coneixement i donar pautes per a descobrir la biodiversitat urbana present a entorns propers a l’escola.