Educació

La cultura que no es pot tocar amb les mans. Un apropament al patrimoni immaterial

Descripció

El patrimoni cultural immaterial el constitueixen els “usos, representacions, expressions, coneixements i tècniques -juntament amb els instruments, objectes, artefactes i espais culturals que els són inherents- que les comunitats, els grups i en alguns casos els individus reconeguin com a part integrant del seu patrimoni cultural. Aquest patrimoni cultural immaterial, que es transmet de generació en generació, és recreat constantment per les comunitats i grups en funció del seu entorn, la seva interacció amb la natura i la seva història, els infon un sentiment d’identitat i continuïtat i contribuint així a promoure el respecte de la diversitat cultural i la creativitat humana”.

(Art 2.1. UNESCO: Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Immaterial, París 2003).

 

El concepte de patrimoni immaterial serà en aquesta activitat el punt de partida per iniciar un diàleg sobre aquelles manifestacions culturals intangibles més properes i que formen part del llegat cultural que hem rebut i que s’has transmès al llarg del temps.

 

Aprofundirem en els valors que fan que la música, les rondalles, la gastronomia, el patrimoni oral, les festivitats, etc., formin part de la cultura no material d’un territori. El coneixement d’aquestes manifestacions ens farà reflexionar sobre els origens, el pas del temps, la manera de transmetre o el futur d’aquestes mostres, que seran motiu de debat i alhora es compartiran experiències, opinions i visions per tal de comprendre allò que designem com a parimoni immaterial.

 

L’activitat es durà a terme a l’aula del centre escolar i s’acompanyarà de recursos audiovisuals per apropar-nos a alguns exemples concrets, però sobretot per establir el marc general de coneixements.

 

Nivells educatius


2n cicle de primària, educació secundària, batxillerat, cicles formatius i educació d’adults.

Horari

L’activitat es realitza al centre educatiu amb un grup classe ( màxim 30 alumnes), a l’aula o a un altre espai del centre que disposi de projector i pantalla.

L’activitat té una durada d’entre 50-60 minuts i es poden fer diferents sessions per diferents grups en un sol matí a un mateix centre.

 

Lloc d’encontre

El mateix centre escolar

 

Preu de l’activitat


Activitat guiada i gratuïta (www.palmaeduca.cat)