Catàleg

“Sin rumbo fijo – Steve Afif”

CRÈDITS

Coordinació: NAT Projectes

Producció́: Ajuntament de Palma

Artista:Steve Afif

Textos: Biel Amer

Disseny i maquetació́:

Fotografia:

Traduccions:

Revisió́ lingüística:

Impressió́ i enquadernació́:

DL: PM xxx-2017

 

DESCRIPCIÓ

El catàleg “Sense rumb fix” aplega un bon nombre de dibuixos, algunes pintures i escultures de l’artista Steve Afif (Alexandria, 1943), establert a Mallorca des de mitjans dels setanta, on viu i treballa. L’artista, un consumat especialista del dibuix, treballa el llapis, aquarel·la, guaix, tinta, aiguada, tinta índia, sanguina, bolígraf… Qualsevol tècnica no li és aliena perquè la seva obra no descansa en el procés tècnic sinó en el concepte i la intencionalitat. L’artista tria l’instrument i els llisca sobre el paper per desenvolupar la seva obra sense que aquest modifiqui l’objectiu de la seva obra.

 

Amb una precisió minuciosa, organitza els cossos dels seus retrats de forma descriptiva, analítica i deixa a l’espectador la part narrativa, perquè la seva mirada faci i desfaci el viatge interior, no per desxifrar el passat de l’artista sinó el seu propi rumb.