Catàleg

“No Comment III” (by Wang Du)

CRÈDITS

Coordinació: NAT Projectes

Producció́: Ajuntament de Pollença

Artista: Wang Du

Textos: Biel Amer, Pascal Beausse, Hou Hanru

Disseny i maquetació́: Anibal Guirado, Ramon Giner

Fotografia: Joan Sastre

Traduccions: Magdalena Cànaves Llompart i Signewords

Revisió́ lingüística: Teresa Cànaves Llompart i Signewords

Impressió́ i enquadernació́: Bahía Indústria Gràfica

DL: PM 823-2016

 

DESCRIPCIÓ

Les obres de Wang Du (Xina, 1957) el consoliden com un artista de gran renom en l’escena contemporània actual. Amb nombroses exposicions i obres a museus i col·leccions públiques i privades, l’artista portà a l’Església del Convent de Sant Domingo, a Pollença “No Comment III”.

 

Instal·lat professionalment a Paris i representat per la Albert Baronian Art Gallery de Brussel·les, treballa sobre els mitjans “mass media” i l’impacte que aquests generen. Les seves instal·lacions, escultures, imatges i objectes mostren aquest treball focalitzat en la influencia que exerceix sobre la nostra cultura la iconografia contemporània.