Llibre

“Les Balears, illes de natura

CRÈDITS

Direcció i coordinació: Bartomeu Tomàs i Eva Mulet

Supervisió científica: Josep Miquel Vidal Hernández

Pròleg: Ramon Folch

Texts: Miquel Frontera

Correcció lingüística: Àngels Álvarez

Disseny: Plantabaixa de disseny i comunicació

Fotografies: Miquel Àngel Dora , Rosana García, David García, Pedro Gràcia, Xisco Gràcia, Jaume Gual, Vicent Guasch, Robert Landreth, Marià Marí, Carlos Marquès, Oliver Martínez, Tony Merino, Xavier Moranta, Carlos Pache, Biel Perelló, Gori Salvà, Manu San Félix (Vellmarí) i Jordi Serra-Cobo, Biel Servera, Sebastià Torrens, Mateo Vadell i Josep Miquel Vidal Hernández.

ISBN: 978-84-96031-50-0

DL:  PM 2661-2008

 

DESCRIPCIÓ

Publicació sobre la natura de les Illes Balears, que té com a objectiu despertar l’interès per la conservació del patrimoni natural de les Illes Balears. La publicació, profusament il·lustrada, reuneix els hàbitats naturals més significatius de l’arxipèlag i la seva biodiversitat. Les fotografies, realitzades pels millors fotògrafs de natura de les Balears, s’acompanyen d’uns textos descriptius de cada hàbitat, així com d’una ressenya dels projectes de conservació que duen a terme les diferents associacions sense ànim de lucre que treballen a les Illes Balears.

 

Els hàbitats descrits en la publicació són: zones culminants (cims de muntanya); barrancs i torrents; penya-segats; coves; boscos i garrigues; conreus i pastures; zones humides; platges i dunes; litoral rocós; illots; fons marins rocosos i praderies de posidònia.