Catàleg

“Fluxos. Art urbà a la Rambla”

CRÈDITS

Coordinació: Bartomeu Tomàs (NAT Projectes)

Text: Biel Amer

Fotos: Joan Sastre (JS), Bartomeu Tomàs (BT)

Disseny: Pointweb

DL: PM 1557-2017

 

DESCRIPCIÓ

“Fluxos. Art urbà a la Rambla” és una proposta artística de NAT Projectes, en la que sis artistes (Joan Aguiló, Cati Cànoves, Jerom, Joan Sastre, Amadeo Orellana i Suso33) varen dur a terme diferents intervencions sobre els quioscs de la Rambla al voltant d’un concepte, els fluxosque aquest espai de la ciutat ha generat al llarg de la seva història: fluxos d’aigua, fluxos de persones i ara… fluxos de coneixement i de reflexió sobre la nostra ciutat. Les intervencions artístiques es varen realitzar entre el 18 i el 22 de setembre de 2017.