Catàleg

“Bonet de Sant Pere (1917-2002). El Duc del Swing

CRÈDITS

Coordinació: Francesc X. Bonnin

Producció́: Consell de Mallorca

Textos: Tomeu Canyelles i Francsc Vicens

Disseny i maquetació: Damià Rotger (Estudi Dúctil)

Fotografia: Arxiu Pedro Bonet / ASIM

Revisió lingüística: Servei de normalització lingüística del Consell de Mallorca

Impressió́ i enquadernació: Bahía Indústria Gráfica

ISBN: 978-84-92603-56-5

DL: PM 688-2015

 

DESCRIPCIÓ

Aquest catàleg acompanyà l’exposició Bonet de Sant Pere (1917-2002). El Duc del Swing, coordinada i produïda per NAT Projectes. Bonet de Sant Pere fou un dels més grans intèrprets i compositors que ha donat la música popular a Mallorca. Amb una llarga i prolífica carrera, formà part de grups com Los Trashumantes o l’Orquestra Rovira abans de crear Bonet de San Pedro y los 7 de Palmauna de les formacions musicals més populars de la postguerra espanyola. És autor d’èxits com Raska-yúCarita de ÁngelBajo el cielo de PalmaPaisajes lindos tiene Mallorcaetc. Algunes de les seves cançons transmetiren una visió idíl·lica de Mallorca que serví per promoure el turisme.

 

Des del punt de vista musical, Bonet de Sant Pere va ser, sobretot, un pioner del jazz i del swing a l’Estat Espanyol, tot introduint elements originals en aquests llenguatges musicals i contribuint així, a la renovació del panorama musical.