CONFERÈNCIA

L’arquitectura popular a Mallorca

A càrrec del Dr. Jaume Andreu Galmés

DESCRIPCIÓ

Aquesta conferència pretén fer una aproximació a les característiques bàsiques i generals de l’arquitectura popular de Mallorca, i també fer un repàs a la gran diversitat de tipologies constructives que aquesta ha generat. Es tenen en compte els aspectes arquitectònics, però també els històrics i geogràfics que tant l’han condicionada.

 

Podem afirmar que es tracta d’un llegat fonamental en la configuració i identificació del paisatge de les Illes, carregat de gran valor arquitectònic, etnològic, històric, geogràfic, paisatgístic, etc. Per tant, estam parlant d’unes construccions que són part importantíssima del Patrimoni Cultural de la Comunitat.

 

Som conscients que es tracta d’un llegat sobre la qual queda molta feina a fer, tant per al seu estudi com per a la preservació. Els continguts s’exposen amb un clar sentit divulgatiu, dirigits a un públic general.

CONTINGUTS

En primer lloc, es fa una descripció de les característiques generals de l’arquitectura popular i del seu àmbit en el cas de Mallorca, tant històric com geogràfic. A continuació es presenta la gran diversitat de tipologies i construccions que formen part d’aquesta arquitectura. Es considera que els criteris per a la seva classificació i exposició han de ser el funcional i el tipològic. Així es tractaran:

 

  • L’habitacle temporal i el permanent.
  • Les construccions relacionades amb la producció agrícola i ramadera.
  • Molins de vent fariners.
  • Construccions de la hidràulica.
  • D’altres construccions per a l’aprofitament de diferents recursos naturals.
  • Parets de tanca i marjades.

 

FITXA TÈCNICA

 

Ponent: Dr. Jaume Andreu Galmés

Jaume Andreu Galmés és professor titular d’Història de l’art del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la UIB. Llicenciat en Història de l’art per la UIB. La seva tasca docent està relacionada amb la gestió del Patrimoni Cultural, amb l’art, l’arquitectura popular, l’anàlisi del paisatge. Participa en diversos projectes d’investigació relacionats amb la gestió del patrimoni cultural i amb la presència de dit patrimoni dins el paisatge. Ha participat en nombrosos congresos i jornades que han tractat sobre diferents aspectes de gestió del Patrimoni cultural  o  sobre diferents temes de la Història de l’Art, com l’urbanisme medieval o l’arquitectura  i cultura popular.

Coordinació: NAT Projectes

Característiques:

  • La durada de la ponència serà de 45 a 60 minuts, seguits de col·loqui obert als assistents i preguntes.
  • Adreçada al públic interessat en el coneixement de l’arquitectura popular i tradicional de Mallorca
  • Preferències d’horari: a convenir.
  • Disponibilitat de dates: a convenir.

Oberta contractació!