Qué és NAT Projectes?

Ambit_Medi-ambient14

NAT Projectes és una empresa de gestió cultural i ambiental que ofereix als seus clients un ample ventall de serveis en els àmbits de l’art i la cultura, la formació, el medi ambient i el patrimoni. Aquests serveis són: disseny i gestió de projectes, gestió d’equipaments, elaboració d’estudis i publicacions, tasques de representació i assessorament, exposicions, comunicació, captació de recursos i iniciatives en el marc de la responsabilitat social corporativa.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *