Art i cultura

Ambit_art-cultura3
  • Projectes artístics i comissariat d’exposicions d’art i sobre temes de cultura contemporània
  • Projectes museogràfics i gestió d’espais culturals
  • Formació: cursos, seminaris i cicles de conferències
  • Direcció i coordinació de publicacions
  • Gestió i coordinació d’esdeveniments culturals (música, arts escèniques, cinema…)
  • Disseny i gestió d’iniciatives per al foment de la creació artística

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *